Aanvraag en verlengen wapenverlof

Fase verlofaanvraag en of bijschrijving vuurwapens

1: Na half jaar aspirant en 1 jaar volwaardig lid kan het verlof worden                                                          
   aangevraagd voor een klein kaliber pistool,revolver of grendelgeweer.

2: Bij de eerste verlenging van dit verlof kan een verlof worden    
   aangevraagd voor een pistool of revolver met een maximum kaliber van
   9 mm ( of .38) of een groot kaliber grendel geweer.
   ( mits het verlof een jaar op naam staat).

3: De schutter die de verlofaanvraag na het eerste lidmaatschapsjaar   
   overslaat, kan als hij 2 jaar volwaardig lid is meteen verlof vragen voor  
   onder 2 genoemde wapens.     (geen semi-automaat)

4: Voor een semi-automaatisch geweer en pistolen met een kaliber
   groter dan 9mm wordt slecht een verlof afgegeven na minimaal 3 jaar   
   volwaardig lidmaatschap en de aanvrager reeds een verlof heeft, dat is      
   afgegeven na 1 of 2 jaar lidmaatschap.

5: In het eerste verlofjaar wordt slechts een verlof verleend
   voor 1 vuurwapen.

6: Bij of na de verlenging van het verlof dat na 1 of 2 jaar lidmaatschap is     
   afgegeven mag verlof worden aangevraagd voor bijschrijving van 4      
wapens.

7: Het maximum aantal wapens op een verlof is 5.  
  ( een wisselloop is geen wapen)

8: De schutter die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de
   eerste fase over te slaan en na 2 jaar lidmaatschap verlof heeft
   verkregen voor een pistool 9mm of een groot kaliber grendelgeweer,
   kan bij de eerste verlenging verlof vragen voor een semi-automatisch
   geweer. ( mits het verlof een jaar op naam staat).
  

Zie ook: Aanvraagproces en toezicht wapenverloven.pdf