Agenda 2024

Agenda 2024

Leden Schietsport Vereniging Hedel 2024
Algemene leden vergadering 2024 is op woensdag 7 februari om 20.00 uur. Onder voorbehoud.
Deze wordt gehouden in de kantine bij S.V.Hedel, Winkelseweg 2D te Hedel

Openingstijden:
Schietbaan: zondag 10.30-12.30, maandag19.30-22.00, donderdag en vrijdag 20.00-22.00 uur.
Keuken en bar: 22.30 uur gesloten.
Schietvereniging: sluit af om 23.00 uur.
Om te kunnen schieten moet u op de avonden voor 21.30 aanwezig zijn!

S.V.Hedel is gesloten in 2024 op de volgende dagen:
Oudjaar 2023 31 december en maandag 1 januari 2024
Carnaval 11 – 12 februari
Pasen 31 maart – 1 april    Paas en Kerst schietwedstrijden worden op nader tijdstip bepaald!
Koningsdag 27 april
Bevrijdingsdag 5 mei
Moederdag 12 mei
Hemelvaart 9 mei
Pinksteren 19 -20 mei
Vaderdag 16 juni
Vakantie zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus. In deze periode is de schietbaan op vrijdag avond geopend, vanaf vrijdag 1 september zijn er weer de normale openingstijden.
Paardenmarkt 6 november
Vrijdag 22 december, zondag 24 en maandag 25 december
Vrijdag 29 december, zondag 31 december en maandag 1 januari 2024

Contributie 2024 bedraagt    € 190.- 
Contributie tot 16 jaar              €  45.-
Contributie 16-18 jaar               € 140.-
Bent u elders hoofdlid KNSA   € 145.-
Betalingen onder vermelding van uw KNSA nummer 
Het bedrag moet voor 1 december 2023 bij de vereniging zijn ontvangen!!!    
S.N.S. regio bank NL70 RBRB 096.47.89.388.
Contributie betalingen kunnen ook contant bij de vereniging betaald worden.
Uitschrijvingen moeten voor 1 december bij het secretariaat bekend zijn.  Bij te laat afmelden worden de kosten voor het jaar 2024 aan u doorberekend.         
Opnieuw inschrijven kost € 100.- extra

Schietwedstrijden Uw 5 verplichte schietwedstrijden moeten voor u als (aankomend) verlofhouder voor 1 december geschoten zijn.
De wedstrijden moeten in dezelfde discipline geschoten worden.
Klein en groot kaliber pistool / revolver 25 meter . Klein en groot kaliber geweer 100 meter

Als u niet voldoet als verlofhouder om de 5 verplichte wedstrijden per kalenderjaar te schieten, wordt dit gemeld bij de afdeling bijzondere wetten in uw regio, wat een intrekking van het verlof tot voorhanden van een vuurwapen ten gevolge heeft.
Schiet u de wedstrijden bij een andere gecertificeerde vereniging dan moet u voor 1 december hiervan een verklaring afgeven bij het bestuur van S.V.Hedel

Wilt u uw email adres aan ons doen toekomen met vermelding van naam en KNSA nummer.
Email bestuur@schietvereniginghedel.nl
internet site www.svhedel.nl

Postadres Karperlaan 6 5321 XB Hedel.

Met vriendelijke groet bestuur en vrijwilligers S.V.Hedel.