Agenda 2023

Leden Schietsport Vereniging Hedel 2023
Algemene leden vergadering 2023 is op woensdag 8 februari om 20.00 uur. Onder voorbehoud.
Deze wordt gehouden in de kantine bij S.V.Hedel, Winkelseweg 2D te Hedel

Openingstijden: schietbaan Zondag: 10.20-12.30/ Maandag 19.40-22.00/ Donderdag en Vrijdag 20.00-22.30.
Openingstijden: kantine: Een half uur voor en na de sluitingstijd van de schietbaan.

S.V.Hedel is gesloten in 2023 op de volgende dagen:
Oudjaar 2022 30 december en zondag 1 januari 2023
Carnaval 19 – 20 februari
Pasen 9 – 10 april    Paas en Kerst schietwedstrijden worden op nader tijdstip bepaald!
Koningsdag 27 april
Moederdag 14 mei
Hemelvaart 18 mei
Pinksteren 28 en 29 mei
Vaderdag 18 juni
Vakantie zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus. In deze periode is de schietbaan op vrijdag avond geopend, vanaf vrijdag 1 september zijn er weer de normale openingstijden.
Paardenmarkt 6 november
Vrijdag 22 december, zondag 24 en maandag 25 december
Vrijdag 29 december, zondag 31 december en maandag 1 januari 2024

Contributie 2023 bedraagt    € 185.- 
Contributie tot 16 jaar              €  40.-
Contributie 16-18 jaar               € 135.-
Bent u elders hoofdlid KNSA   € 140.-
Betalingen onder vermelding van uw KNSA nummer 
Het bedrag moet voor 1 december 2022 bij de vereniging zijn ontvangen!!!    
S.N.S. regio bank NL70 RBRB 096.47.89.388.
Contributie betalingen kunnen ook contant bij de vereniging betaald worden.
Uitschrijvingen moeten voor 1 december bij het secretariaat bekend zijn.  Bij te laat afmelden worden de kosten voor het jaar 2023 aan u doorberekend.         
Opnieuw inschrijven kost € 100.- extra

Schietwedstrijden Uw 5 verplichte schietwedstrijden moeten voor u als (aankomend) verlofhouder voor 1 december geschoten zijn.
De wedstrijden moeten in dezelfde discipline geschoten worden.
Klein en groot kaliber pistool / revolver 25 meter . Klein en groot kaliber geweer 100 meter

Als u niet voldoet als verlofhouder om de 5 verplichte wedstrijden per kalenderjaar te schieten, wordt dit gemeld bij de afdeling bijzondere wetten in uw regio, wat een intrekking van het verlof tot voorhanden van een vuurwapen ten gevolge heeft.
Schiet u de wedstrijden bij een andere gecertificeerde vereniging dan moet u voor 1 december hiervan een verklaring afgeven bij het bestuur van S.V.Hedel

Wilt u uw email adres aan ons doen toekomen met vermelding van naam en KNSA nummer.
Email bestuur@schietvereniginghedel.nl
internet site www.svhedel.nl

Postadres Karperlaan 6 5321 XB Hedel.

Met vriendelijke groet bestuur en vrijwilligers S.V.Hedel.